Ochrana soukromí

Níže najdete aktualizované zásady ochrany osobních údajů pro www.hotel-jizerka.cz, které se vztahují na veškeré informace poskytnuté nebo shromážděné prostřednictvím této webové stránky.

Chápeme, že on-line rezervace zahrnují významnou důvěru na Vaší straně. Vážíme si Vaší důvěry a přiradíme nejvyšší prioritu tomu, aby byla zajištěna bezpečnost a utajení osobních informací, které jste nám poskytli. Přečtěte si prosím tyto zásady, abyste se dozvěděli o našich postupech ochrany osobních údajů.

 • Jaké informace od vás získáme
 • Jak používáme Vaše osobní data
 • S kým sdílíme Vaše osobní data
 • Právo na přístup ke svým údajům a další práva
 • Vaše možnosti s ohledem na shromažďování a využívání Vašich informací
 • Cookies a další technologie
 • Jak chráníme Vaše osobní data
 • Ochrana osobních údajů dětí
 • Externí odkazy
 • Přenos Vašich dat do zahraničí
 • Změny v zásadách ochrany osobních údajů
 • Jak nás můžete kontaktovat

 

Jaké informace od Vás získáme

Obecně; My přijímáme a ukládáme veškeré informace, které zadáte na našich webových stránkách nebo nám poskytnete jakýmkoliv jiným způsobem. To zahrnuje informace, které Vás mohou identifikovat ("osobní údaje"), včetně Vašeho jména a příjmení, telefonního čísla, poštovní a e-mailové adresy a fakturačních údajů (jako je číslo kreditní karty, jméno držitele karty a datum vypršení platnosti). Můžeme Vás také požádat o informace o Vašich preferencích při výběru ubytování nebo jiné služby hotelu. Můžete si také zvolit možnost neposkytnout nám informace, ale obecně, většina informací, které od Vás požadujeme, jsou vyžadovány za účelem Vaší rezervace ubytování nebo jiné služby hotelu a nedostatek těchto informací nám brání v dokončení této rezervace. V každém případě si můžete vybrat, zda chcete přijímat zprávy informativní a/nebo obchodní povahy jako jsou nabídky a informační zpravodaje.

Informace o třetí osobě nebo spolucestujícím; když provedete rezervaci pro někoho jiného prostřednictvím této webové stránky, budeme požadovat osobní údaje a cestovní preference o této osobě. Měli byste získat souhlas dalších osob před poskytnutím jejich osobních údajů a cestovních preferencí, jakýkoli přístup k zobrazení nebo změně jejich informací bude k dispozici pouze prostřednictvím Vašeho účtu.

Informace z jiných zdrojů; Také můžeme pravidelně získávat Vaše osobní a neosobní informace od přidružených subjektů, obchodních partnerů a dalších nezávislých zdrojů třetích stran a přidat je do našeho účtu. Příklad informací, které můžete obdržet jsou: aktualizované informace o adrese doručení, historie nákupu a demografické informace. Automaticky shromažďované informace; Určité informace o vašem počítači automaticky shromažďujeme, jakmile navštívíte naše stránky. Například budeme sbírat vaši IP adresu, webový prohlížeč (např. Firefox, Safari nebo Internet Explorer) a odkazující webovou stránku. Můžeme také shromažďovat informace o Vaší online aktivitě jako zobrazené výlety a vytvořené rezervace. Naše cíle při sběru těchto informací pomáhají přizpůsobit Vaše uživatelské prostředí a bráni podvodům. Další informace naleznete na cookies a jiné technologie.

Jak používáme Vaše osobní data

Citlivé platební údaje (např. jméno držitele karty, číslo kreditní karty a datum vypršení platnosti) používáme za účelem dokončení rezervace ubytování nebo jiné služby, kterou poskytuje hotel provedenou na našich stránkách. Další Vaše informace používáme pro tyto obecné účely tak dlouho, dokud máme Váš souhlas: poskytnout Vám produkty a služby, které požadujete; poskytnout Vám potvrzení hotelové rezervace a aktualizace; obecně ke komunikaci s Vámi; na odpovědi na Vaše dotazy a připomínky; k měření zájmu a zlepšovaní našich produktů, služeb a internetových stránek; abychom Vás informovali o speciálních nabídkách našich produktů nebo služeb, které mohou být pro Vás zajímavé; zveřejnit na naši webových stránkách a na stránkách našich obchodních partnerů dobrovolnou zpětnou vazbu, týkající se služeb rezervovaných skrze nás; aby jste mohli přidávat dobrovolné komentáře na našem blogu a informovat Vás o následujících reakcích prostřednictvím e-mailu, pokud jste nás o to již při přihlášení požádali; k vyřešení sporů, vybírat poplatky, nebo řešit problémy; k zabránění potenciálně zakázané nebo nezákonné činnosti; popsané v místě odběru.

E-mailová komunikace; Chceme, aby pro Vás bylo snadné využít příležitosti v oblasti cestovního ruchu na naší webové stránce. Jeden způsob, jak toho dosáhnout, je zaslání e-mailové zprávy, která obsahuje informace o Vašem zájmu souvisejícím s ubytováním na našem hotelu nebo jinými službami, které hotel poskytuje pokud souhlasíte s obdržení e-mailové marketingové komunikace. Tam, kde je ze zákona povinnost, budeme dodržovat stávající veřejně přístupné seznamy při zasílání marketingové komunikace. Například, (i) Pokud hledáte ubytování na naší webové stránce, ale nechcete si ubytování rezervovat, nebo (ii), pokud si otevřete některý z našich e-mailových marketingových komunikací a klikněte na odkaz (který Vás nasměruje na naši webovou stránku), týkající se hotelu a/nebo služby v okolí, můžeme Vám zaslat e-mailovou zprávu o našich speciálních nabídkách hotelu. Věříme, že tyto e-mailové zprávy Vám poskytnou užitečné informace o s cestováním souvisejících speciálních nabídkách dostupných prostřednictvím našich stránek. Vezměte prosím na vědomí, že budete mít možnost se rozhodnout nepřijímat tyto e-mailové zprávy v každém takovém e-mailu, který Vám zašleme. Přečtěte si prosím "Vaše rozhodnutí s ohledem na shromažďování a využívání Vašich údajů" níže.

S kým sdílíme Vaše osobní data

S Vaším souhlasem můžeme sdílet své informace s těmito subjekty:

 • Dodavatelé, jako jsou hotely, které splňují Vaše výhrady. Po celé stránce jsou všechny služby poskytované dodavateli třetích stran takto popsány. Proto Vám doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů pro všechny cestovní dodavatele, jejichž výrobky si zakoupíte prostřednictvím této stránky. Vezměte prosím na vědomí, že tito dodavatelé Vás mohou rovněž kontaktovat v případě potřeby získaní dalších informací o Vaší osobě, usnadní to Vaši cestovní rezervaci nebo reakci na recenzi, kterou můžete podat. I když můžeme sdílet anonymní hodnocení s našimi dodavateli hotelů, nebudeme sdílet jména autorů recenzí nebo kontaktní údaje, pokud jste výslovně neřekli, že můžeme. Neneseme odpovědnost za hotely, které odvodili Vaši identitu z obsahu Vaší recenze a následně Vás kontaktovali přímo.
 • Nezávislí výrobci, kteří poskytují služby nebo funkce naším jménem, včetně obchodní analýzy, zákaznického servisu, marketingu, distribuce průzkumů nebo loterijních programů a prevence podvodů. Můžeme také povolit prodejcům třetích stran sběr informací naším jménem, a to včetně informací potřebných pro provoz funkce našich webových stránek nebo k usnadnění poskytování on-line reklamy šité na míru Vašim zájmům. Nezávislí výrobci mají přístup a mohou shromažďovat informace pouze jako potřebu pro provádění své činnosti a není dovoleno sdílet nebo používat informace k jinému účelu. Jsou také povinni se řídit stejnými postupy zabezpečení dat, jakými se my sami řídíme. Vezměte prosím na vědomí, že tyto třetí strany poskytující služby mohou být založeny v zemích, které nemusí nabízet úroveň ochrany Vašich osobních údajů, která je ekvivalentní k ochraně Vašich osobních údajů v zemi svého bydliště. Nicméně, snažíme se chránit všechny osobní údaje, které od Vás shromažďujeme, v souladu s přísnými normami ochrany údajů.
 • Obchodní partneři, se kterými můžeme společně nabídnout produkty nebo služby, nebo jehož produkty nebo služby mohou být nabízeny na našich stránkách. Můžete říci, když je třetí strana, podílející se na produktu nebo službě, kterou si vyžádali proto, že se jejich jméno objeví, a to buď samostatně, nebo s našim. Pokud se rozhodnete pro přístup k těmto volitelným službám, můžeme sdílet informace o Vás včetně vašich osobních údajů, s těmito partnery. Vezměte prosím na vědomí, že nemáme kontrolu ochrany osobních údajů těchto třetích stran obchodními partnery.
 • Odkazované stránky. Pokud jste byli odkázáni na tuto stránku z jiné stránky (například prostřednictvím odkazu, na který jste klikli na jiném místě, které Vás nasměruje k těmto), můžeme sdílet nějaké informace o Vás s odkazující stránkou. Doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů jakékoli webové stránky, která Vás sem odkáže.
 • Společnosti v rámci naší firemní rodiny; Můžeme sdílet Vaše osobní údaje s našimi partnerskými společnostmi v rámci naší rodiny(firmy, které spravujeme). Toto sdílení nám umožňuje poskytnout Vám, pokud jste s tím souhlasili, informace o produktech a službách, a to jak souvisejících s cestováním a další, které jsme přesvědčeni, že by Vás mohly zajímat. Do té míry, že naše mateřská společnost a firemní pobočky mají přístup k Vašim informacím, a budou následovat postupy, které jsou přinejmenším stejně restriktivní jako postupy popsané v této zásadě ochrany soukromí. Budou také v souladu s platnými právními předpisy, jimiž se řídí přenos reklamních sdělení, budete mít možnost v jakémkoli komerčním e-mailu, který Vám pošlou, rozhodnout se pro zrušení příjmu takových e-mailových zpráv v budoucnosti. Můžete se také podělit o své informace.
 • V reakci na úřední obsílky, soudní příkazy nebo jiné právní procesy, vytvořit nebo využít naše zákonná práva; bránit se proti právním nárokům, nebo jako v jiných případech stanovených zákonem. V takovém případě si vyhrazujeme právo klást nebo zrušit jakékoliv právní námitky nebo právo nám k dispozici.
 • Když jsme přesvědčeni, že je třeba zkoumat, předejít, nebo přijmout opatření týkající se nelegálních nebo podezření na nezákonné činnosti; k ochraně a obraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti nebo této webové stránky, našich zákazníků, nebo jiných; a v souvislosti s Našimi Obchodními podmínkami a dalšími dohodami.
 • V souvislosti s firemními transakcemi, jako je například převod, fúze, konsolidace nebo prodeje majetku, nebo v nepravděpodobném případě bankrotu. Na jiné, než jak je uvedeno výše, budete upozorněni, když Vaše osobní údaje budou sdíleny s třetími stranami, a budete mít možnost si vybrat, aby tyto informace nebyly sdíleni. Také může sdílet souhrnné nebo anonymní informace s třetími stranami, včetně inzerentů a investorů. Například, my můžeme říci našim inzerentům počet návštěvníků našich webových stránek, nebo nejoblíbenější hotel a dovolenkovou destinaci. Tato informace neobsahuje žádné osobní údaje a je použita k rozvíjení obsahu a služeb, které jak doufáme, Vás budou zajímat.

Vezměte prosím na vědomí, že můžeme uchovávat určité informace z Vaší rezervace, a to jak pro analytické účely, tak pro vedení integrity záznamů.

Vaše možnosti s ohledem na shromažďování a využívání Vašich informací

 • Jak bylo uvedeno výše, můžete si vybrat, neposkytovat nám jakékoliv informace, ačkoli to může být nutné při rezervaci ubytování nebo využít některých funkcí nabízených na této stránce.
 • Při provedení rezervace prostřednictvím této stránky, budete mít na výběr, zda chcete přijímat e-maily od nás o našich hotelech z nabídky, speciálních nabídkách a zpravodajích. Budete mít rovněž možnost odhlásit se z obchodních sdělení v jakýmkoliv e-mailu, který Vám zašleme. Vezměte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo odeslat Vám ostatní komunikaci, včetně oznámení o službách a administrativních zprávách, týkajících se Vašich transakcí na těchto stránkách, aniž by Vám nabídli možnost upustit od jejich obdržení.
 • Můžete mít možnost na našich webových stránkách poskytnout číslo mobilního telefonu, abyste mohli získat detaily potvrzení svého ubytování nebo jiné služby poskytované hotelem.

Cookies a jiné technologie cookies jsou malé datové textové soubory a mohou být uloženy na pevném disku (pokud dovolí webový prohlížeč). Tato stránka používá cookies pro následující obecné účely:

 • Chcete-li nám pomáhat rozpoznat Váš prohlížeč jako předchozího návštěvníka a uložit si a pamatovat jakékoli návrhy, které mohly být Vámi nastaveny, zatímco váš prohlížeč navštívil naše stránky. Pokud jste se skrze nás vyhradili, nebudou tyto soubory cookie obsahovat žádné osobní informace.
 • Chcete-li pomoci opatření výzkumu účinnosti prvků na nabídky internetových stránek, reklamy a e-mailovou komunikaci (určením, které e-maily otevřete a následně reagujete). Z nápovědy v panelu nástrojů na většině prohlížečů se dozvíte, jak zabránit Vašemu prohlížeči přijímat nové cookies, jak Vás má prohlížeč upozornit, když obdržíte novou cookie, nebo jak cookies zakázat úplně. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odmítnete cookies, nebudete moci přistupovat k mnoha ubytovacím nástrojům nabízených na našich stránkách. Tato stránka může rovněž používat webové signály (také známé jako GIFy, pixelové značky nebo webové chyby), které jsou malé grafiky s jedinečným identifikátorem, které ve své funkci podobné cookies, které jsou umístěny v kódu webové stránky. Můžeme používat webové signály ke sledování návštěvnosti uživatelů z jedné stránky v rámci našich stránek do druhé, dodat nebo komunikovat s cookies, pochopit, zda jste na našich stránkách z online reklamy zobrazené na webu třetí strany, a ke zlepšení výkonu stránek. Také můžeme dovolit poskytovatelům našich služeb používat webové signály, k pochopení porozumění, které e-maily byly otevřeny příjemci, sledovat provoz návštěvníků a akce na našich stránkách. To nám pomáhá měřit účinnost našeho obsahu a dalších služeb. Máte-li jakékoli dotazy týkající se používání našich cookies nebo jiných technologií, napište nám prosím pomocí následující e-mailový adresy: info@countryhotelsrestaurants.com

Jak chráníme Vaše osobní data

Chceme, abyste se cítili jistí při používání těchto stránek, při ubytovacím ujednání a my jsme zavázáni k ochraně informací, které shromažďujeme. Zatímco žádná webová stránka nemůže zajistit bezpečnost, my jsme zavedli odpovídající administrativní, technické a fyzické bezpečnostní postupy, které pomáhají chránit osobní údaje, které jste nám poskytli. Například, pouze oprávnění zaměstnanci mají povolen přístup k osobním údajům a mohou tak učinit pouze pro povolenou pracovní činnost. Kromě toho používáme šifrování při přenosu Vašich citlivých osobních informací mezi Vaším a naším systémem, a využíváme firewally k pomoci zabránění neoprávněným osobám v přístupu k Vašim informacím.

Ochrana osobních údajů dětí je veřejně přístupná webová stránka a nenabízí služby určené dětem. Získáme-li aktuální poznatky, že dítě do 14 let nám poskytlo jakékoli osobní údaje, okamžitě tyto informace odstraníme.

Externí odkazy

Pokud Vás kterákoli část této webové stránky odkáže na jinou webovou stránku, pak tyto webový stránky nespadají pod naše zásady ochrany soukromí. Doporučujeme Vám prověřit prohlášení o soukromí zveřejněné na těchto jiných webových stránkách k pochopení jejich postupů pro shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů.

Převod vašich dat v zahraničí

country hotels & restaurant, s.r.o. patří do domácí skupiny společností. S ohledem na tuto skutečnost, můžeme z čas od času převést Vaše informace na servery a/nebo databáze v rámci České republiky. Pokud navštívíte naše webové stránky na území mimo Českou republiku, prosím, uvědomte si, že Vaše informace mohou být přeneseny, skladovány a zpracovávány v České republice, kde část z našich serverů je umístěných a centrální databáze je provozována. Ochrana údajů a další zákony České republiky a dalších zemí nemusí být tak podrobné jako ty ve Vaší zemi, ale ujišťujeme Vás, že podnikneme kroky, abychom zajistily, že Vaše soukromí je chráněno. Pomocí našich služeb, chápete, že Vaše informace mohou být přeneseny do našich zařízení a dány třetím stranám, s nimiž je sdílíme, jak je popsáno v tomto dokumentu o ochraně soukromí.

Změny v této ochraně osobních údajů

Můžeme aktualizovat tyto zásady ochrany soukromí i v budoucnu. Budeme Vás informovat o zásadních změnách této ochrany osobních údajů zasláním upozornění na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli nebo umístěním výrazného upozornění na našich webových stránkách.

 

Toto prohlášení je účinné od 1.5.2016