VOLNÝ ČAS

CYKLO TRASY

Jizerka - Štěpánka

V okolí Kořenova byly vyznačeny cyklotrasy kolem rozhledny Štěpánka, takže je k dispozici několik různě náročných okruhů. Na těchto trasách si na své přijdou všichni, kteří mají rádi krásnou přírodu a zejména nádherné výhledy do kraje. Trasy jsou kombinovaně značeny silničním a pásovým značením obojí je velice přehledné.

Cyklotrasa kolem Vlašského hřbetu

(cca 20 km)
Jizerka - Václavíkova Studánka - Smědava – Jizerka

Jizerka - Kořenov

Jizerka, rozcestí - Rybí loučky - Zelený kámen, rozcestí - chata Smědava - Na Kneipě - Čihadlo - Mariánskohorské boudy - Protržená přehrada - silnice Souš-Smědava - Pod Bukovcem - Horní Polubný - Kořenov - Údolí Jizery – Jizerka

Hřebenovka

Hřebenovka je nejdelší trasa pro pěší turisty, cyklisty a běžkaře na území Libereckého kraje.

Cyklotrasa vede ve dvou větvích – severní a jižní. Obě začínají v osadě Jizerka.

Cyklotrasa Soušskou i suchou přehradou

Jizerka – Mořina – Mariánskohorské boudy – Kneipa – Smědava – Jizerka

PĚŠÍ TRASY

Okruh Jizerkou

Z Jizerky budete putovat kolem Pytláckých kamenů ( cca 5 km) na Předěl (cca 11 km), na rozcestí u Smědavy (cca 15 km) se dáte odbočkou naučné stezky k vrchovišti (cca18 km ) kolem Safírového potoka 18,5 km zpět na Jizerku (cca 20 km).

Naučná stezka Jizerka

Naučná stezka začíná na jižním okraji Jizerky a končí v rezervaci Rašeliniště Jizerky, kde je vyhlídka. Na stezce je dvanáct zastavení a měří cca 6 km. Trasa prochází Přírodní rezervací Bukovec, osadou Jizerka, Národní přírodní rezervací Rašeliniště Jizerky.

Hřebenová trasa

Pro pěší výlet je vhodná hřebenová trasa kolem vyhlídky na Pytláckých kamenech k nimž se pojí pověst o pytláku Hennrichovi, který byl postrachem jizerských lesů a u kamenů měl svojí skrýš, kolem rašelinišť ke skalní vyhlídce Paličník nebo na nejvyšší horu české části Jizerských hor Smrk (1124 m) s obnovenou rozhlednou.

BĚŽKAŘSKÉ TRASY

Z Jizerky od rozcestí Jizerka - Mořina a odstavného parkoviště vyjíždíme po červené lyžařské magistrále směr rozcestník U bunkru (cca)1,5 km. Po Promenádní cestě s výhledy vlevo na Vlašský hřeben se skalnatým Černým vrchem a vpravo na Střední jizerský hřeben s  Pytláckými kameny dojedete po cca 5 km k rozcestí u zimního kiosku. Během cesty můžete vidět i několik bývalých vojenských bunkrů. U zimního kiosku se připojíte k červené turistické značce a sjíždíte (cca1,5 km) do horského sedla kolem chaty Smědava. Pokračujete po modré turistické značce směr Knejpa chvíli ostrým stoupáním s výhledy na skalnatý Paličník a Klínový vrch. Směrem říčce Bílá Smědá se zmenšuje stoupání a od rozcestí Pavlina louka již pojedete po vrstevnici k dalšímu kiosku - Knejpa. Cestou po vrstevnici objedete vrchol Jizery (1122 m). Toto místo vyniká jedinečným panoramatickým výhledem z vrcholu. Pokračujte z rozcestí Velká Klečová louka v objíždění vrcholu Jizery z druhé strany po červené lyžařské magistrále směr Kůrovec ( cca3,5 km). V úseku mezi bývalou kasárnou a chatou Kůrovec vede společně s magistrálou i zelená značka, ze které však odbočte vpravo na Hraniční cestu. Po chvilce i z Hraniční cesty odbočíte vpravo na modrou lyžařskou magistrálu směr Jezdecká cesta a Jizerka.

Pěkným traversem jedete pod Černým vrchem a po Jezdecké cestě pak přejedete kolem Vlašského hřebenu. Během sjezdu z hřebene minete rozcestí U bunkru a posledních pár set metrů budete stoupat přes osadu Jizerka zpět do výchozího bodu.