OKOLÍ HOTELU JIZERKA 4

PYTLÁCKÉ KAMENY

Na vrcholu Středního jizerského hřebenu je turisticky atraktivní vrcholové skalisko. Své jméno získalo podle úkrytu slavného pytláka Hennricha, který byl zastřelen v roce 1813, jeho smrt připomíná Hennrichův křížek ležící cca 0,5 km jihozápadně od vrcholu. Z vrcholu je krásný výhled na Jizerku, Malou Jizerskou louku, Velkou jizerskou louku s pozůstatky vesnice Velká Jizera.

RAŠELINIŠTĚ JIZERKY

Severozápadně od horské osady Jizerka se nachází národní přírodní rezervace, která se rozprostírá v průměrné nadmořské výšce 880 metrů mezi Vlašským a Středním Jizerským hřebenem na rozloze 112,21 hektarů, s ochranným pásmem 71,25 hektarů. Rašeliništěm protéká říčka Jizerka se svými přítoky – Safírovým, Pařezitým a Jílovým potokem.

ČERNÁ JEZÍRKA

Součástí rezervace jsou Černá jezírka, která společně s močálem Na Čihadle představují nejpoutavější část. Jedná se o čtyři rašeliniště na náhorní plošině: Černá jezírka, Tetřeví louka, Velká Krásná louka, Malá Krásná louka. Rašeliniště jsou obklopena převážně odumřelými podmáčenými smrčinami.

MUZEUM JIZERSKÝCH HOR

V budově bývalé školy se nachází muzeum, které seznamuje návštěvníky s historií osídlení a způsobem života v minulosti. Součástí expozice je také historie sklářství. Návštěvníci zde mohou získat informace o přírodě a zajímavostech Jizerských hor. Muzeum slouží také jako informační centrum.

AKTUÁLNÍ FOTO - WEBKAMERA

Aktuálně z Jizerských hor
zdroj: ČHMÚ