OSADA JIZERKA

je nejvýše trvale obydlenou osadou v Česku, je součástí obce Kořenov a leží ve výšce 850 metrů nad mořem v malebném údolí pod vrchem Bukovec (1005 m n.m.) nedaleko hranice s Polskem. Osadou protéká říčka Jizerka, podle níž nese osada jméno. V roce 1995 byla vyhlášena památkovou rezervací lidové architektury.

JIZERSKÉ HORY

nesou jméno podle řeky Jizery, která zde pramení a osada Jizerka se nachází v jejích východní části. Nejvyšší horou tohoto pohoří je hora Smrk (1124 m n. m.). CHKO Jizerské hory byla vyhlášena v roce 1967 a zaujímá plochu 350 km2. Typická pro Jizerské hory jsou rašeliniště, která jsou vyhlášena jako Národní přírodní rezervace. Na východě Jizerské hory sousedí s Krkonošemi a na západě jejich hranici tvoří města Liberec a Jablonec nad Nisou, za nimiž se od severu k jihu táhne Ještědsko-kozákovský hřbet.

POČASÍ

tu zde má tak trochu "svoji hlavu". Poloha Jizerky díky nadmořské výšce a profilu krajiny v mnoha směrech a nahrává zcela mimořádným klimatickým úkazům, kterými jsou například značné teplotní výkyvy, kdy zimní teplota kolem -30 °C není výjimkou. Díky bohatým srážkám zpravidla není nouze o sníh, který zde leží v průměru 150 dní v roce. Proto Vám poskytujeme aktuální předpovědi počasí dle osvědčeného norského serveru.

Aktuální meteogram Hotel Jizerka 4

HISTORIE

již v 15. století sem přišli první italští, chcete-li vlašští, hledači drahých kamenů. Podle nich se jmenuje Vlašský hřeben táhnoucí se nad Jizerkou. V Safírovém potoce byly nalézány drahé kameny např. rubíny, modré safíry, topasy, iseriny a další drahokamy. Naleziště bylo proslaveno po celé Evropě. Zajímavostí je, že iserin je vlastně minerál Ilmenit, který byl místně pojmenován podle německého názvu Jizery Iserin.

První písemná zmínka o osadě je z roku 1539, kdy byl zaznamenán spor o hranici mezi dvěma panstvími, českým navarovským v držení rodu Smiřických a německým frýdlantským, jenž byl v držení Bibrsteinů. Spor se táhnul dlouhou řadu let. Soud dal nakonec za pravdu české straně. Tím však spory nekončily, protože noví držitelé frýdlantského panství pánové z Rederu spor znovu oživili a v roce 1591 potvrdil císař Rudolf II. smlouvu o sporném území, kdy se Smiřičtí území vzdali za odstupné od Redererů.

Na konci 17. století byl postaven první dům, později známý jako Hojerův. Výstavba pokračovala i v následujících letech a v roce 1834 bylo na Jizerce již 21 domů. V roce 1828 se začíná psát sklářská historie osady Jizerka, kdy sklář Reidl získává od majitele frýdlantského panství Calm Gallase povolení k založení sklářské huti. Na počest uzavření smlouvy Reidl staví kamennou pyramidu, kterou symbolicky věnuje zemřelému synovi Calm Gallase Vilémovi a Jizerka získává na krátký čas úřední název Vilémova výšina.

Druhá huť vznikla roku 1866 a v provozu byla do roku 1911. Na konci 19. století žilo v osadě kolem 400 lidí, převážně sklářů, dřevařů a řemeslníků. V roce 1890 byla vystavěna budova lesního hospodářství, která tomuto účelu složila až do druhé poloviny dvacátého století. Na jejím místě dnes stojí hotel Jizerka 4. Ukončení sklářství celkově změnilo osadu Jizerka, která se postupně přeorientovala na služby turistům.

ŽÁDNÝ SVĚTELNÝ SMOG A JEN POZOROVÁNÍ HVĚZD

Hotel Jizerka 4 není zasažen světelným znečištěním tak, jako jiná místa v republice. Na temné obloze je možné spatřit pouhým okem kolem 1000 hvězd, zatímco ve městech je to sotva 200. Jizerka je tzv. rezervací tmy, proto právě zde můžete vidět skutečné hvězdné nebe, to je také důvod, proč lokalitu využívají k pozorování oblohy i astronomové.